De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Ouderkamer

29-08-2019
De zomervakantie is omgevlogen. Hopelijk kijkt u terug op een mooie vakantie.
EHet team heeft er weer veel zin. Het nieuwe schooljaar zal muzikaal van start gaan met een pyjamaconcert door leden van HK Crescendo op het grote plein.
 
Tijdens de zomervakantie is het schoolplein opgeknapt. De kleuters hebben bij hun ingang een zebrapad gekregen, de schaakborden zijn opnieuw geschilderd en rond de wilgentunnel is kunstgras aangebracht. In het najaar worden de plantgaten opgevuld met struiken. Ook wordt een deel van de wilgentakken vervangen.
Een en ander is financieel mogelijk gemaakt met de sponsorloop die op initiatief van de leerlingenraad werd gehouden. Wethouder Salman zorgde voor aanvullende bekostiging. Maandagochtend zal de wethouder de wilgentunnel om 08.25 uur officieel openen.

De ouderkamer
Eén keer per week, op woensdag van 08.30 uur tot 09.00 uur, is er in de aula koffie-thee-inloop.
U kunt andere ouders ontmoeten, praten met elkaar over allerlei zaken die met uzelf, de kinderen en de school te maken hebben. Regelmatig is er in de ouderkamer een themabijeenkomst. Hierbij is vaak een gastspreker of een (opvoed)deskundige aanwezig. Soms worden themabijeenkomsten verzorgd door een leerkracht, de intern begeleider of de directie. Themabijeenkomsten worden aangekondigd via Parro en de kalender op de website.
Wij zijn op zoek naar gastouders die bij toerbeurt willen zorgen voor koffie en thee en ontvangst van de andere ouders. Wilt u als gastouder meedoen? Stuurt u dan een e-mail naar Hetty Stam. hetty.stam@dewitteschool.nl

Actief Burgerschap
Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook omzien naar anderen en voor anderen zorgen. In onze school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen.
De lessen Kanjertraining, schooljudo en weerbaarheid zijn hierbij ondersteunend.
Teamleden van De Witte School zijn gecertificeerd voor het geven van Kanjertrainingen. Op 30 augustus gaat het team zelf weer in training om de noodzakelijke licentie te behalen.
Op dinsdag 17 september ondertekenen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een kanjerprotocol met gemaakte groepsafspraken. Om aan deze gebeurtenis een officieel tintje te geven mogen alle leerlingen met een hoed op naar school komen. Op deze dag wordt ook de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd.

Vorige berichten
Bouwen >> lees meer <<
Gezellige decembermaand >> lees meer <<
Kom erbij! >> lees meer <<
Gruwelijk eng >> lees meer <<
Wij gaan weer naar school >> lees meer <<
Open dag en Wereldmuziek >> lees meer <<
Fijne herfstvakantie >> lees meer <<
Welkom >> lees meer <<
Fijne vakantie >> lees meer <<
Oranjemarkt >> lees meer <<
Actieve leerlingen >> lees meer <<
Een goed begin >> lees meer <<
December >> lees meer <<
Respect >> lees meer <<
Raar maar waar >> lees meer <<
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<