De Witte School
van Panhuysstraat 19
2203 JN Noordwijk
071-3615000
info@dewitteschool.nl
Contact & Route

Een gezonde school, kwaliteit en meer

23-06-2017
Op dinsdag 20 juni vergaderde de MR van De Witte School. Komend schooljaar komt de MR zes keer bij elkaar. Er is een vergaderschema opgesteld, er is besproken welke onderwerpen van belang zijn en de taken zijn verdeeld.
Medezeggenschapsraad
Het beleid rond de pauzehap is geëvalueerd. De afspraken over de pauzehap zijn een onderdeel van het schoolbeleid rond gezondheid. De MR zet dit onderwerp komend schooljaar op de agenda.
De leerkrachten blijven het eten van fruit tijdens de kleine pauzes promoten. De meeste leerlingen zijn al helemaal gewend aan vier dagen fruit tijdens de kleine pauze en de woensdag als keuzedag.
Steeds meer ouders zijn zich bewust van de enorme hoeveelheden suiker in de pakjes drinken en geven een bidon met water mee.
In de informatiebladen zal meer aandacht worden gevraagd voor gezonde traktaties. Wat is een goede traktatie? Het voedingscentrum geeft >> veel bruikbare tips <<.
 
Ook de gemeente Noordwijk promoot een fitte en gezonde leefstijl. In de week van 28 augustus komt de buurtsportcoach na schooltijd weer spelactiviteiten aanbieden om het buitenspelen, sporten en bewegen te promoten.

Werken aan kwaliteit
Het team van De Witte School is ambitieus en vindt het belangrijk om blijvend te werken aan kwaliteit.
Het team analyseert de onderwijsresultaten, bevraagt leerlingen en ouders en geeft veel aandacht aan de verschillen tussen kinderen. De leerkrachten bespreken met elkaar tips en tops nadat zij lessen van collega's hebben bekeken. De leerlingenraad voorziet de directie van advies en denkt mee over zaken die op school spelen. Ook wordt er gewerkt aan kwaliteit door scholing, het werken met nieuwe materialen en het delen van kennis.
 
Dit schooljaar hebben collega's van het Northgo College een kijkje in de klas genomen bij de leerkrachten uit de hoogste groepen van De Witte School en visa versa. Deze samenwerking wordt komend schooljaar voortgezet en richt zich op de doorgaande lijnen van het leesonderwijs en studievaardigheden.
 
Dit schooljaar kreeg De Witte School een subsidie toegekend om de kwaliteit van het muziekonderwijs de komende drie jaar een impuls te geven. De leerlingen genieten volop van de lessen van de vakdocent en zijn erg enthousiast over de nieuw aangeschafte muziekmethode.
 
In partnerschap met het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt ons schoolbestuur het personeel vanuit de eigen OBO Academie de mogelijkheid aan om een Master Educational Needs-opleiding te volgen. Vijf teamleden van De Witte School hebben zich aangemeld voor deze opleiding.
 
Een aantal teamleden heeft dit schooljaar onderzoek gedaan naar vernieuwde methoden die op de markt zijn gekomen voor het leesonderwijs. Er is een zorgvuldige afweging gemaakt en besloten om na de zomervakantie in de groepen 3 te gaan werken met de leesmethode Lijn 3 van uitgeverij Malmberg. De methode sluit aan bij de taalmethode "Staal" die twee jaar geleden is aangeschaft en bij de methode "Kleuterplein" die wordt gebruikt in de groepen 1 en 2.
 
In de groepen 5 en 6 werkten de leerlingen dit schooljaar tijdens de rekenles voor het eerst met tablets van Snappet. De resultaten zijn goed en de leerlingen en leerkrachten zijn erg enthousiast over Snappet. Komend schooljaar zal ook groep 7 gaan rekenen met behulp van Snappet-tablets.

Vragen over opvoeden en opgroeien?
Voor alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u naar het CJG. U kunt ook op school uw vragen voorleggen aan Nienke Duikhuis van het JGT.  Nienke is Jeugd- en Gezinswerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk en werkt in een team met deskundigen uit verschillende organisaties (JGT).  Nienke houdt maandelijks spreekuur op De Witte School in het kantoor van Menno Visser van 08.30 uur tot 09.30 uur. U hoeft geen afspraak te maken en kunt plaatsnemen in de aula. Data spreekuur op De Witte School:
 • Woensdag 26 juni 2017
 • Donderdag 7 september 2017          
 • Donderdag 5 oktober 2017
 • Donderdag 26 oktober 2017              
 • Donderdag 23 november 2017
 • Donderdag 21 december 2017         
 • Donderdag 18 januari 2018
 • Donderdag 22 februari 2018              
 • Donderdag 22 maart 2018
 • Donderdag 26 april 2018                    
 • Donderdag 24 mei 2018
 • Donderdag 21 juni 2018 Nienke Dijkhuis | Jeugd - en Gezinsteam Noordwijk | 06-81844090/ 088-2542371
  Raadhuisstraat 4, 2201 MA Noordwijk | www.jeugdengezinsteams.nl
   

  De plannen voor het schooljaar 2017-2018 krijgen steeds meer vorm. Er wordt gebruik gemaakt van veertien lokalen. Groep 4-5 wordt op vaste momenten gesplitst en maakt dan ook gebruik maken van de naastgelegen personeelskamer.
  De kleutergroepen beschikken over drie lokalen. Er wordt rekening gehouden met de instroom van nieuwe vierjarigen.
  Het lokaal in het gebouw van de Morgenster wordt komend schooljaar in gebruik genomen door groep 4a van Menno Visser en Liza van Sprang. 

Vorige berichten

Open dag en Wereldmuziek >> lees meer <<
Fijne herfstvakantie >> lees meer <<
Welkom >> lees meer <<
Fijne vakantie >> lees meer <<
Oranjemarkt >> lees meer <<
Actieve leerlingen >> lees meer <<
Een goed begin >> lees meer <<
December >> lees meer <<
Respect >> lees meer <<
Raar maar waar >> lees meer <<
Een 10 voor De Witte School >> lees meer <<
Schoolzwemmen >> lees meer <<
Nationale helden >> lees meer <<